Technické oddelenie s modernou technológiou je dominantou firmy Plastovex. Inovácia je tu na dennom poriadku. Pri konštrukcii výtlačkov používa najnovšie technológie a metódy projektovania CAD-CAM. Veľká pozornosť sa v enuje kvalite a neustálemu vzdelanostnému rastu pracovného tímu Plastovex.

Plastovex s r.o. má zavedenú certifikáciu systému kvality podľa normy STN EN ISO 90001:2009.