Materiály používané pri extrúzii:
Polyvinylchlorid, skrátene PVC, je umelo vyrobený plastický polymér so širokým použitím. Vyše 50 percent vyrobeného polyvinylchloridu sa používa v stavebníctve (okná, kanalizácia, podhľady), kde nahrádza tradičné stavebné materiály, ako je drevo, betón a keramika. Ďalej sa používa pre výrobu obalov, káblov, infúznych setov, hračiek a automobilov.

Termoplastické elastoméry TPE sú jedinečná trieda materiálov, ktorá spája kľúčové vlastnosti spracovania a recyklácie termoplastov s mnohými fyzikálnymi vlastnosťami teplom tvrditeľných gúm, ako je pružnosť, nízka trvalá deformácia v tlaku a vysoká flexibilita.