Plastovex sa špecializuje na extrúziu a koextrúziu termoplastických profilov malých a stredných rozmerov. Vysoká znalosť materiálov a najnovších technológíi, ktorými disponuje, umožňuje s úspechom uplatniť sa na medzinárodných trhoch.

Plastovex je tím motivovaný hľadaním riešení pre zabezpečenie čo najvyššej kvality profilu a perfektnú funkčnosť, účinnosť a spoľahlivosť tesnenia.